ILLUM KEY KONKURRENCEBETINGELSER


SIGN UP KONKURRENCE OG ILLUM KEY Treats

SÅDAN DELTAGER DU – SIGN UP KONKURRENCE:

Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra d. 1. august 2018 til 31. oktober 2018. Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos ILLUM, samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Enhver der tilmelder sig ILLUM KEY Kundeklub deltager automatisk i lodtrækningen om præmien, et ILLUM Gavekort på DKK 10.000,-

Det er kun muligt at deltage i konkurrencen én gang – i den periode, hvor indmeldelsen i kundeklubben finder sted.

SÅDAN DELTAGER DU – ILLUM KEY Treats konkurrence

Konkurrencen er købsbetinget og løber fra d. 1. juli 2018 til 31. juli 2018. Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos ILLUM, samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Alle ILLUM KEY-medlemmer, der foretager min. 1 køb i ILLUM ved hvilket, der optjenes og registreres (det er medlemmets eget ansvar at registrere købet ved kassen) ILLUM KEY point, deltager automatisk i konkurrencen.

Konkurrencen løber periodevist. Optjente lodder deltager kun i trækningen af præmievindere i den kalendermåned de optjenes, hvis konkurrencen er aktiv.

Præmien består pt. af 2 eksklusive shopping treats inkl. et gavekort på DKK 2.500,- til ILLUM til hver præmievinder. Disse præmier udtrækkes én gang per kalendermåned.


SÅDAN VINDER DU - SIGN-UP konkurrence

Vi trækker lod om præmien blandt alle nye medlemmer, registreret i en given periode, hvor konkurrencen er aktiv, pt 1/8-31/10 2018. Vinderen udtrækkes i datointervallet 1-10. i den følgende kalendermåned efter den afsluttede kvalificerende kalendermåned.

Vinderen kontaktes direkte per e-mail. For at kunne modtage præmien skal vinderen derfor have registreret en korrekt e-mail-adresse i forbindelse med sin oprettelse af sin ILLUM KEY medlemsprofil. Vinderen skal, når han/hun kontaktes, oplyse: fuldt navn, alder og adresse. Svarer vinderen ikke inden for 7 dage, udpeges der automatisk en ny vinder.

Præmien består af 1 gavekort á DKK 10.000,- til ILLUM.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

SÅDAN VINDER DU – ILLUM KEY Treats konkurrence

Vi trækker lod om de 2 præmier blandt alle ILLUM KEY medlemmer, der har foretaget et ILLUM Key køb jf. ovenstående betingelser, registreret i en given kalendermåned, hvor konkurrencen er aktiv begyndende med juni 2018.

Vinderen udtrækkes i datointervallet 1-10. i den følgende kalendermåned efter den afsluttede kvalificerende kalendermåned.

Vinderne kontaktes direkte per e-mail. For at kunne modtage præmien skal vinderne derfor have registreret en korrekt e-mail-adresse på deres ILLUM KEY medlemsprofil. En vinder skal, når han/hun kontaktes, oplyse: fuldt navn, alder og adresse. Svarer vinderen ikke inden for 7 dage, udpeges der automatisk en ny vinder.

Præmien består af 2 gavekort á DKK 2.500,- til ILLUM inkl. en personlig rådgivning leveret af hhv. ILLUM’s Personal Shopper og Beauty Consierge.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, eller overdrages til andre.


HVAD SKAL DU ELLERS VIDE?

ILLUM vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. ILLUM er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. ILLUM forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. ILLUM er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. ILLUM afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver ILLUM sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Ved mistanke om snyd forbeholder ILLUM sig retten at ekskludere brugere fra både konkurrencedeltagelse og ILLUM KEY Kundeklub uden varsel.

Konkurrencerne udbydes af ILLUM, Østergade 52, 1001 København K.